Kategoria: Hydrotechnika i hydraulika

Projekt wodno-melioracyjny - wykres 04 - Wielka woda letnia i zimowa
do obliczenia  wody wielkiej letniej i zimowej według wzoru Loewego dla zlewni bez jezior.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny - wykres 05 - Wielka woda letnia i zimowa na terenach z jeziorami wg wzoru Loewego
Wychodzimy z punktu na górnej krawędzi, określającego ogólną zlewnię „F", pionowo do krzywej oznaczającej zlewnię jeziora „F1", i otrzymany punkt przecięcia.. czytaj dalej
Krążenie wody w przyrodzie
Energia cieplna docierająca ze Słońca do hydrosfery.. czytaj dalej
Kierunki wiatrów używane do róży wiatrów
Kierunki wiatrów używane do róży wiatrów czytaj dalej
Batymetria
Są to pomiary głębokości mórz, jezior i cieków wodnych w wyznaczonych przekrojach oraz przedstawienie uzyskanych wyników na mapie lub przekrojach w postaci izobat.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny - wykres 09 - Prędkość wg wzoru Ganguilleta
do obliczania prędkości w przekrojach doliny, korytach rzek, rynnach o dowolnym kształcie i dowolnym współczynniku szorstkości.. czytaj dalej
Metody obliczania objętości przepływu
Objętość przepływu Q jest to ilość wody przepływająca przez przekrój.. czytaj dalej
Obliczenie grubości ścianki rurociągu stalowego pod ciśnieniem wewnętrznym
Naczynia cienkościenne pod ciśnieniem znajdują w technice codzienne zastosowanie.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.