Wykres 44

do obliczania przepływu w śluzach i jazach przelewowych o szerokiej poziomej koronie wg wzoru:

Wykres 44 służy dla określenia objętości przepływu dla śluz zgodnie z przypadkiem 1 (patrz szkic na wykresie 44) dla górnej części przepływu dla śluz w przypadku 2 (szkic na tym wykresie) i dla jazów o szerokiej poziomej koronie (patrz szkic). Pozostało jeszcze 90% tekstu