Wykres 25

do obliczania przepływu w rowach (napełnienie h = 0,4 – 2,0 m; dno = 0,4 – 15,0 m) nachyleniu skarp. 1:3 przy n = 0,030 i   n = 0,025 m.

Sposób korzystania z wykresu wg objaśnienia do wykresu 16 albo objaśnienia do wykresu 20. Zwrócić uwagę na objaśnienie do wykresu 17.

Obliczenie prędkości wg wzoru v = c · Q 

Wartość c należy wyszukać w po Pozostało jeszcze 90% tekstu