Skarpy wykopów i nasypów, powinny być poddane szerokiej analizie wstępnej, dobremu rozpoznaniu podłoża w ich rejonie, prawidłowemu zaprojektowaniu jak i niezbędnemu nadzorowi przy wykonawstwie. Ochrona skarp głębokich wykopów i wysokich nasypów  powinna  zabezpieczać je przed niszczeniem, utratą stateczności oraz przed utratą narzuconego projektem profilu z uwzględnieniem wpływu oddziaływań dynamicznych (cyklicznych) oraz sufozją wynikającą z przecięcia warstw wodonośnych lub odsłonięcia wypływu wody gruntowej ze skarp w wykopach.

Fot. 1. Swobodny wypływ wody gruntowej z podłoża w wykopie - sufozja

Jedną z najbardziej efektywnych metod ochrony skarp jest ich drenaż, stosowany gdy w obrębie skarpy znajduje się poziom wypływu wody podziemnej trwały lub okresowy.

Rozróżnia się dw Pozostało jeszcze 90% tekstu