Geodzianiny są to wyroby włókiennicze powstałe w procesie dziania z jednej lub wielu nitek przędzy uformowanych w łączące się i przeplatające ze sobą oczka w odpowiednim splocie dziewiarskim. Materiały te charakteryzowały się dużą odkształcalnością i znikomą zdolnością wzmacniania. Podstawową grupę stanowiły geodzianiny o splotach kolumienkowych, zwane także dzianinami wątkowymi. Obecnie nie stosowane w budownictwie.


Dzianina kolumienkowa