Zwany również polerem lub knechtem, jest urządzeniem cumowniczym (słupkiem) na pokładzie statku lub nabrzeżu służącym do zakładania cum w celu przywiązywania statków lub innych jed­nostek pływających do budowli morskiej, z reguły nabrzeża.


Fot. 1. Pachoły cumownicze na statku – dzibowe oraz boczne


Fot. 2. Pachoł na statku

 


Fot. 3. Pachoł na nabrzeżu

Pachoły cumownicze mogą być pojedyncze lub podwójne (dwa pachoły na wspólnej podstawie) i stanowią najczęściej konstrukcje słupowe - drewniane, kamienne, żelbetowe, żeliwne, staliwne lub stalowe, zakotwione w budowli morskiej - falochronie, nabrzeżu lub dalbie, w pobliżu jej krawędzi odwodnej.


Rys. 1. Typowy przekrój nabrzeża płytowego

 

Na nabrzeżach stosuje się też pachoły sztormowe (urządzenia cu­mownicze drugiej linii) służące do cumowania statków w czasie sztormu. Do wyposażenia nabrzeża stosowane są pachoły żeliwne i staliwne w kształcie haków lub grzybów (czasem podwójnych) o różnych wymiarach, dostosowanych do wielkości stat­ków cumujących przy danej budowli mor­skiej. Nośność pachołów waha się od kilku do kil­kuset ton (10 do 4000 kN).


Fot. 4. Poler w kształcie pałąka do cumowania mniejszych jednostek

 


Fot. 5.  Polery cumownicze na nabrzeżu dla białej floty


Fot. 6. Pojedyncze pachoły cumownicze


Fot. 7. Żelbetowe pachoły w formie pali


Fot. 8. Zabytkowy pachoł kamienny na osobnym postumencie


Fot. 9. Nabrzeże portowe wyposażone w szereg pachołów cumowniczych


Fot.10. Nabrzeże portowe wyposażone w szereg pachołów cumowniczych


Fot. 11. Przykład różnego umiejscowienia pachołów w nabrzeżach


Fot. 12. Przykład różnego umiejscowienia pachołów w nabrzeżach


Fot. 13. Przykład różnego umiejscowienia pachołów w nabrzeżach


Fot. 14. Element cumowniczy ukryty pod pokrywą

W ścianach komór śluz morskich lub w murach nadwodnych nabrzeży w portach pły­wowych,  gdzie występują duże zmiany poziomów wody, instaluje się pachoły pływające (ruchome).