Obciążenia parasejsmiczne w niektórych źródłach literaturowych utożsamiane są z obciążeniami dynamicznymi pochodzącymi od:

  • ruchu kolejowego,
  • drogowego,
  • pracy sprzętu budowlanego, zwłaszcza z efektem wibracyjnym (płyty, żaby i walce),
  • maszyn (młoty, prasy),
  • eksplozje, wybuchy,
  • zdarzenia kolizyjne.

W większości przypadków przyjmuje się występowanie obciążeń cyklicznych (obciążeń harmonicznych). Jednak takie obciążenia jak wybuchy czy obciążenia udarowe nie można zaliczyć do obciążeń harmonicznych i powinny być rozpatrywane oddzielnie.
Obciążenia dynamiczne wywołują różny poziom odkształceń w gruncie - od bardzo małych (10-6 do 10-4), dla których przyjmuje się liniowe związki konstytutywne, do dużych odkształceń (10-2 do 10-1), dla których przyjmowane są związki nieliniowe dużych odkształceń.

Obciążenia dynamiczne w funkcji czasu można zobrazować na 4 nomogramach:

a)  obciążenie harmoniczne

b) obciążenie okresowe

c) obciążenia zanikające

d) obciążenia pulsacyjne