Wody opadowe w postaci intensywnych lub nawalnych deszczy infiltrujące w warstwy obsypki, nasypy, skarpy lub stoki naturalne powodują niejednokrotnie olbrzymie zniszczenia szacowane na poziomie przekraczającym 10 % kosztów robót ziemnych,
Stąd bierze się potrzeba wszelkiego rodzaju umocnień i zabezpieczeń. 
Tradycyjne rodzaje zabezpieczeń przeciwerozyjnych można zestawić następująco:

  • biologiczne zadarnienie skarp,
  • hydroobsiewy,
  • biowłókniny,
  • przestrzenne maty przeciwerozyjne,
  • materace geokomórkowe i gabionowe.

Fot. 1. Gabiony z wypełnieniem kamiennym

 

Fot. 2. Ostrogi drenujące

 

Fot. 3. Geotkanina zabezpieczająca stromą skarpę

 

Fot. 4. Darniowanie w romb.