Maty geokomórkowe – bardzo często porównywane są  do „plastra miodu”. Strukturę  komórkową uzyskuje się poprzez połączenie naprzemienne taśm z geomembrany HDPE. Są to bardzo uniwersalne geosyntetyki stosowane do wszelkiego rodzaju umocnień przeciwerozyjnych stromych skarp i zboczy, wałów i zbiorników, wzmacniania słabych podłoży dla nasypów drogowych, kolejowych, dróg leśnych oraz przy konstruowaniu konstrukcji oporowych (optymalnie do wysokości 3,0 m).


Fot. 1. Geokomórki z taśmami pełnymi  do zastosowań wzmacniających podłoże

 

 


Fot. 2. Mata geokomórkowa z taśmami pełnymi z uszorstnieniem


Fot. 3. Mata geokomórkowa z taśmami pełnymi bez uszorstnienia (widoczne połączenia ultradźwiękami)


Fot. 4. System geokomórkowy antyerozyjny na stromej skarpie – taśmy perforowane


Fot. 5. Mur oporowy z mat geokomórkowych o taśmach perforowanych

Inne systemy geokomórkowe produkowane z innych polimerów niż HDPE :

 


Fot. 6. Geokomórki – różne połączenia ultradźwiękowe


Fot. 7. Geokomórki PP


Fot. 8. Geokomórki w kolorze zielonym