Geowłókniny – są to nietkane wyroby tekstylne przeznaczone do zastosowań w budownictwie ziemnym, melioracji i budownictwie hydrotechnicznym. Otrzymywane są z bezładnie, przypadkowo ułożonych włókien ciągłych lub ciętych połączonych mechanicznie, chemicznie lub termicznie. Ze względu na swoją strukturę i właściwości mechaniczne przeznaczone są do wszelkiego rodzaju funkcji separujących, drenujących i filtracji (Rys. 1). Ich stosunkowo niskie wytrzymałości (ok. 30 kN/m) na rozciąganie i duża wydłużalność ( ponad 100 %) wykluczają je z wszelkich zastosowań wzmacniających podłoże. Funkcjonalność geosyntetyków można przedstawić również w formie schematu (rys.1).

Rys. 1. Pozostało jeszcze 90% tekstu