Sufozją nazywane jest zjawisko przemieszczania się pod wpływem ruchu wody drobnych cząstek gruntu w porach jego szkieletu. Cząstki mogą być przesunięte do innego miejsca w gruncie lub mogą być wyniesione poza jego obszar. 

Zjawisko sufozji wywołane wypływem wody gruntowej ze skarpy

 

Zjawisko sufozji wywołane wypływem wody gruntowej ze skarpy

 

Zjawisko sufozji wywołane wypływem wody gruntowej ze skarpy

W rezultacie sufozji powiększają się pory, wzrasta współczynnik filtracji i prędkość wody. Z kolei woda o większej prędkości może poruszać coraz większe ziarna gruntu i powodować dalszy rozwój procesu sufozji aż do utworzenia się kawern lub kanałów w gruncie. Zjawisko przybiera wtedy cechy przebicia hydraulicznego.

Zjawisko sufozji wywołane wypływem wody gruntowej ze skarpy

Sufozja występuje w gruntach sypkich, przede wszystkim różnoziarnistych

W gruntach spoistych sufozja nie występuje, co tłumaczy się małą wielkością porów, przez które nie mogą przecisnąć się oderwane od szkieletu agregaty (bryłki) cząstek ilastych.