Deszcze krótkotrwałe zdarzają się najczęściej w okresie letnim i występują w postaci ulew, nawałnic lub tzw. oberwania chmury.

Przy opadach nawalnych wysokość słupa wody przybiera wartość 3 – 5 mm/min, a zdolność gruntów do wsiąkania wody to 0,07 – 0,2 mm/min (iły – piaski).
W tych warunkach spływ powierzchniowy wystąpi już w pierwszych minutach opadu.
Z reguły są to zjawiska erozyjne o dużych zakresach.