Zwane inaczej długotrwałymi mają stosunkowo małe natężenie, padają z przerwami i obejmują obszary większe od obszarów objętych deszczami krótkotrwałymi burzowymi.

Przy opadach długotrwałych o małym natężeniu wsiąka więcej wody w grunt niż przy opadach krótkotrwałych zw. również intensywnymi.
Mniej wody wsiąka w grunty na terenach pochyłych ze względu na znaczny spływ powierzchniowy. 
Ze względu na różnorodność czynników wpływających na wsiąkanie opadów w grunt, trudno jest teoretycznie wyznaczyć ilość wsiąkającej wody.

Można to oszacować poprzez praktyczne obserwacje i przyjmuje się, że :
- 50 % opadu wsiąka w podłoża piaszczyste,
- 15 % w grunty spoiste i
- ok. 5 % w podłoża ilaste i lessy.