Kategoria: Geotechnika i geoinżynieria

Kontrbankiety
Kontrbankiety, czyli boczne ławy dociskowe są swoistym zabiegiem poszerzenia powierzchni docisku nasypu i podstawową formą zapobiegania wyporowi gruntów spod nasypów czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Geotechnika i geoinżynieria
Kwasowość (pH) środowiska organicznego
Każdy typ gruntów organicznych charakteryzuje się odmiennymi właściwościami inżyniersko-geologicznymi. Wynika to przede wszystkim z innych warunków sedymentacji, co sprawia.. czytaj dalej
Mikrosejsmy
Mikrosejsmy są to drgania gruntu od ruchu pojazdów i maszyn.  Są to drgania rzędu 0,1 – 1 μm   i  o okresach 0,05 – 1,2 sek.. czytaj dalej
Parasejsmiczne obciążenia
Obciążenia parasejsmiczne w niektórych źródłach literaturowych utożsamiane są z obciążeniami dynamicznymi pochodzącymi od: ruchu kolejowego, drogowego.. czytaj dalej
Parasejsmiczne obciążenia vs. stateczność obiektów
W ujęciu fizycznym falami są rozprzestrzeniające się w ośrodku materialnym lub polu, zaburzenia pewnej wielkości fizycznej charakteryzującej stan tego ośrodka (lub pola). Wyróżniane w teorii fal.. czytaj dalej
Parcie gruntu vs. drgania cykliczne
Parcie poziome gruntu działające na ścianę oporową, pochodzące od trzęsienia ziemi lub drgań parasejsmicznych zwiększa się chwilowo na skutek drgań gruntu.. czytaj dalej
Limnologia
Limnologia to nauka o jeziorach.. czytaj dalej
Sufozja
Sufozją nazywane jest zjawisko przemieszczania się pod wpływem ruchu wody drobnych cząstek gruntu w porach jego szkieletu. Cząstki mogą.. czytaj dalej
Natężenie deszczu i pomiar
Natężenie (intensywność) deszczu definiowane jest ilorazem.. czytaj dalej
Torfy
Zgodnie z normą PN-86/B-02480 wśród gruntów organicznych wyróżnia się torfy ( T ) - grunty powstałe z obumarłych i podlegających stopniowej karbonizacji części roślin.. czytaj dalej
Upłynnienie gruntu
Zapadanie się gruntu następuje w gruntach luźnych nawodnionych, w których występuje upłynnienie. Woda wypływająca wskutek zaciskania szkieletu może.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.