Kategoria: Geotechnika i geoinżynieria

Platformy robocze
Coraz  częstszym przypadkiem na większości budów jest konieczność uzdatnienia podłoża poprzez palowanie, instalację drenów pionowych, kolumn różnego typu.. czytaj dalej
Solnisko
Obszar lądowy charakteryzujący się znacznym zasoleniem.. czytaj dalej
Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną
W przypadkach występowania bezpośrednio pod fundamentami słabych gruntów spoistych w stanie plastycznym lub namułów organicznych i wykonywania budowli o konstrukcji.. czytaj dalej
Wąwóz
Wąwozem nazywamy rodzaj głębokiej, suchej doliny.. czytaj dalej
Posadowienia nasypów z wymianą gruntu lub wcinkami
Jest często stosowaną metodą dla posadowienia odcinków dróg autostradowych i linii kolejowych, gdy warstwa słaba gruntów organicznych zalega do 2 m. Jedną z metod wyznaczania granic wymiany jest metoda holenderska. czytaj dalej
Problematyka stateczności skarp głębokich wykopów
Stateczność zboczy lub skarp wykopów i nasypów uzależniona jest każdorazowo od pewnej nadwyżki wytrzymałości gruntu na ścinanie nad siłami ścinającymi. Niejednorodność ośrodków.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.