Geoinżynieria jest to dziedzina nauki i techniki zajmująca się metodami ulepszania gruntów i skał oraz materiałów gruntowych w budowlach ziemnych.
Jednocześnie geoinżynieria jest pojęciem interdyscyplinarnym, wykorzystująca związki synergii z zakresu mechaniki gruntów i skał, geologii i geologii inżynierskiej umożliwia racjonalne projektowanie i wykonywanie budowli naziemnych i podziemnych w szeroko rozumianej inżynierii i ochronie środowiska.

Współczesna geoinżynieria to planowanie i wykonawstwo specjalistycznych robót geotechnicznych, które można zakwalifikować do pięciu głównych sposobów ulepszania podłoży gruntowych :

  • zagęszczanie i dogęszczanie,
  • wymiana gruntów,
  • prekonsolidacja,
  • cementacja i stabilizacja oraz
  • zbrojenie masywów gruntowych.

Współczesna geoinżynieria

 

Posadowienie nasypu na podłożu wzmocnionym geotkaniną

Wybór sposobu zależy przeważnie od szeregu czynników – technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych.

Schemat technologii posadowień obiektów i uzdatniania podłoży gruntowych