Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego - rozumie się przez to stopień skomplikowania obiektu budowlanego, złożoność warunków gruntowych, współpracę konstrukcji i podłoża gruntowego, a także potencjalne oddziaływanie konstrukcji na środowisko oraz środowiska na konstrukcję;