Geosyntetyczna bariera bitumiczna wykorzystuje właściwości wyrobów bitumicznych. Jest to konglomerat łączący w sposób termiczny mieszankę asfaltową z matą polimerową. Obecnie rzadziej stosowana.


Fot. 1. Geomata bitumiczna