Kategoria: Projekty i projektowanie

Niweleta
Linia łącząca punkty wysokościowe.. czytaj dalej
Zwężka Venturi
Do pomiaru objętości cieczy służą naczynia przenośne.. czytaj dalej
Podstawowe właściwości geosyntetyków do projektowania
Projekt konstrukcji z zastosowaniem geosyntetyków powinien zawierać następujące elementy : określenie funkcji geosyntetyków, wykonanie zestawienia obciążeń.. czytaj dalej
Wypływ cieczy przez przystawki
Przystawki są to krótkie rury przymocowane do otworów w ścianach bocznych.. czytaj dalej
Wypływ cieczy przez mały otwór w dnie zbiornika
Ilość cieczy wypływającej przez mały otwór w dnie dużego zbiornika.. czytaj dalej
Wypływ cieczy przez mały otwór w cienkiej ściance
Otworem o małych wymiarach nazywamy taki otwór.. czytaj dalej
Projekt robót ziemnych
Projekt robót ziemnych wynika z Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462) i powinien obejmować.. czytaj dalej
Wododział
Dział wód (dział wodny, rzadziej wododział).. czytaj dalej
Ruch zmienny cieczy w korytach otwartych
Ruch zmienny w korytach otwartych jest to ruch.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.