Kategoria: Projekty i projektowanie

Najczęstsze błędy w rozpoznaniu i dokumentowaniu geotechnicznym i geologiczno-inżynierskim i ich wpływ na projektowanie. Przyczyny, konsekwencje i zapobieganie
W Polsce dość powszechnie pokutuje błędna praktyka, że dla potrzeb budowlanych należy wykonać badania geologiczne, które zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym wykonuje geolog. Bezpodstawnie są one utożsamiane z badaniami geotechnicznymi.. czytaj dalej
Obliczenie różnicy wysokości zwierciadła wody w naczyniach przy różnych ciśnieniach
Obliczyć różnicę wysokości zwierciadła wody w połączonych naczyniach.. czytaj dalej
Otwory przepustów pracujące pod ciśnieniem
Przy projektowaniu przepustów często przyjmuje się.. czytaj dalej
Syfon
Syfon jest to przewód zamknięty przeprowadzający ciecz.. czytaj dalej
Przepławki
Przepławki są konstrukcjami hydrotechnicznymi.. czytaj dalej
Ustalanie wielkości otworu małego mostu
Wielkość otworu małych mostów w dużym stopniu jest zależna od.. czytaj dalej
Napór hydrostatyczny
Napór hydrostatyczny (parcie) jest to siła wywierana.. czytaj dalej
Podstawy projektu regulacji rzek
a. Regulacja rzek powinna uwzględniać zasadę kompleksowości, wymaganej w gospodarce wodnej, a wiec potrzeby rolnictwa, gospodarki komunalnej i przemysłowej, melioracji wodnych, żeglugi, jak również rybołówstwa i ochrony przyrody.. czytaj dalej
Obliczanie światła mostów
Hydrauliczne obliczenie mostów polega na obliczeniu światła.. czytaj dalej
Obliczenie cofki
Do dokładnego obliczenia cofki służą odpowiednie wzory.. czytaj dalej
Dokumentowanie podłoża w procesie inwestycyjnym - etapy
Określane w badaniach właściwości fizyczne i mechaniczne gruntów mają zatem bezpośredni wpływ zarówno na stateczność obiektu, jak i jego osiadania czy warunki realizacji. Zasięg tej strefy w każdym przypadku może być inny.. czytaj dalej
Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania. Materiały z webinaru.
Wejście w życie w 2012 r. Rozp. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych nie wyeliminowało niestety z praktyki budowlanej starego podejścia do rozpoznawania podłoży gruntowych. Przyczyn tego stanu rzeczy należy doszukiwać się w stereotypowym podejściu.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.