Kategoria: Hydrologia

Loewego wzór
Wzór Loewego służy do obliczania tzw. dorocznych wielkich wód, po¬chodzących albo z roztopów wiosennych (woda zimowa), albo z opadów w okresie wegetacyjnym (woda letnia).. czytaj dalej
Mapa hydrograficzna Polski
Mapa hydrograficzna Polski czytaj dalej
Podział zużycia opadów w lasach
Podział zużycia opadów w lasach.. czytaj dalej
Przyrodnicze podstawy odwodnienia użytków zielonych (wg Ostromęckiego).
Na terenach bagiennych, torfowych, przyrost retencji jest często spowodowany warunkami biologicznymi zlewni, a nie warunkami hydrologicznymi czy klimatycznymi. Wyjaśnienie przyczyn ΔR jest ważne, gdyż zabiegi melioracyjne powinny usuwać przede wszystkim przyczyny, a nie tylko skutki zabagnienia.. czytaj dalej
Średnie miesięczne i roczne temperatury z wielolecia.
Średnie miesięczne i roczne temperatury z wielolecia. czytaj dalej
Średnie parowanie roczne gleby i roślin na terenie Polski.
Średnie parowanie roczne gleby i roślin na terenie Polski.. czytaj dalej
Rok hydrologiczny
W praktyce hydrologicznej zamiast roku kalendarzowego stosuje się umowny rok hydrologiczny. Rozpoczęcie roku zaczyna się 1 listopada.. czytaj dalej
Wodowskaz
Wodowskaz jest to przyrząd w postaci łaty wodowskazowej do pomiaru stanu wody.. czytaj dalej
Róża wiatrów
Jest to graficzne przedstawienie rozkładu kierunków i częstotliwości wiatrów w określonym okresie i dla danego obszaru. Na dzisiejszych mapach morskich zamiast historycznych ozdób.. czytaj dalej
Wilgotność bezwzględna
Jest to ilość pary wodnej ( w gramach ) zawartej w jednostce objętość.. czytaj dalej
Wilgotność względna
Jest to stosunek ciśnienia pary wodnej zawartej w powietrzu do ciśnienia.. czytaj dalej
Delta rzeki
Przy zaniku prądu, rzeka odkłada cały przemieszczany materiał ilasty tworząc charakterystyczne stożki ujściowe nazywane deltami.. czytaj dalej
Estuarium
Jest to półzamknięta przybrzeżna część wód mających swobodne połączenie z otwartym morzem.. czytaj dalej
Zlewisko
Jest to obszar obejmujący dorzecza głównych rzek.. czytaj dalej
Zlewnia i działy wodne
Wody opadowe zbierając się na powierzchni ziemi spływają w różnych kierunkach, zależnie od ukształtowania terenu i zgodnie ze spadkami.. czytaj dalej
Strefy aeracji i saturacji w gruncie
W profilu gruntowym wyróżnia się strefę aeracji – leżącą ponad zwierciadłem wody gruntowej, gdzie pory są częściowo wypełnione wodą.. czytaj dalej
Opady atmosferyczne
Średnie sumy opadów miesięcznych i rocznych zestawiono w poniższej tabeli. Uwzględniono tylko niektóre stacje opadowe, a sumy podano wg Wiszniewskiego.. czytaj dalej
Parowanie
Na parowanie terenowe wpływ mają procesy fizyczne, biologiczne i gospodarcze. Wielkości parowania w praktyce oblicza się , m.in. za pomocą wzorów Turca, Kollisa, Kootena i Ostromęckiego.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.