Literatura:

PIH-M – Przepływy charakterystyczne rzek polskich. WKiŁ, W-wa 1967