Literatura :

  1. PIH-M – Przepływy charakterystyczne rzek polskich. WKIŁ, W-wa 1967