Kategoria: Posadowienia w budownictwie i fundamentowanie

Sposoby posadawiania budynków i budowli inżynierskich
W klasycznym podziale, zawartym w większości podstawowych podręczników mechaniki gruntów i fundamentowania, wyodrębnione zostały.. czytaj dalej
Stan graniczny naprężeń w podłożu gruntowym
Utrata nośności podłoża pod fundamentem lub podstawą nasypu powoduje powstanie pod nim strefy uplastycznienia, w której wystąpił stan graniczny.. czytaj dalej
Stany techniczne konstrukcji budowlanej
Stan techniczny i trwałość konstrukcji budowlanej odnosi się zawsze do niezawodności tegoż obiektu w czasie jego realizacji i użytkowania czytaj dalej
Wykonywanie i zabezpieczanie wykopów cz.1
Wykop jest to postać odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. Głębokie wykopy to nierozłączny element zarówno budownictwa komunikacyjnego, ogólnokubaturowego.. czytaj dalej
Wykonywanie i zabezpieczanie wykopów cz.2
Wykop jest to postać odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. Głębokie wykopy to nierozłączny element zarówno budownictwa komunikacyjnego.. czytaj dalej
Wykop - definicja
Wykop jest to postać odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. Głębokie wykopy to nierozłączny element zarówno budownictwa komunikacyjnego.. czytaj dalej
Wykopy - analiza warunków gruntowych
W przypadku inwestycji wymagających głębokiego posadowienia występowanie nawierconego lub ustabilizowanego zwierciadła wody gruntowej powyżej poziomu dna wykopu należy uznać.. czytaj dalej
Wykopy - BHP robót
Podstawą do prowadzenia prac ziemnych jest projekt określający położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.. czytaj dalej
Wykopy - kształtowanie skarp
Skarpy wykopów otwartych muszą być stateczne przez cały przewidywany okres użytkowania wykopu. Stateczność skarpy należy zapewniać przede wszystkim.. czytaj dalej
Wykopy - monitoring i obserwacje
Obudowy ścian wykopu, pełniące rolę zarówno zabezpieczenia jak i konstrukcji części podziemnej obiektu, stanowią odpowiedzialne elementy, których awaria lub nadmierne przemieszczenia mogą.. czytaj dalej
Wykopy - wpływ odwadniania na osiadanie obiektów budowlanych
Obniżenie zwierciadła wody podziemnej powoduje przyrost naprężenia w gruncie, a w rezultacie także wystąpienie osiadania dodatkowego dla obiektów znajdujących się w sąsiedztwie odwodnień.. czytaj dalej
Wzmacnianie podłoży i nasypów drogowych
Historia budownictwa łączy się nierozerwalnie z fundamentowaniem na słabonośnych podłożach oraz modyfikacją właściwości tych gruntów. W poszukiwaniu coraz skuteczniejszych.. czytaj dalej
Wykopy - zagrożenia i awarie
Z punktu widzenia projektanta i wykonawcy obudowy wykopu najistotniejsza jest ocena, a później obserwacja osiadań powierzchni terenu i kontrolowanych obiektów. Interpretacja wyników czytaj dalej
Wykopy głębokie - problematyka
Głębokie wykopy są pojęciem względnym  zależnym od ustalenia głębokości granicznej. W literaturze zagranicznej za głębokie wykopy uznaje się wykopy o pionowych ścianach i dnie posadowionym.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.