Kategoria: Posadowienia w budownictwie i fundamentowanie

Wykopy komunikacyjne
W zależności od głębokości oraz kąta nachylenia ścian wykop jest wykonywany ze skarpami lub w obudowie. Obudowa wykopu może być usunięta po zakończeniu robót w wykopie.. czytaj dalej
Wykopy komunikacyjne - metody wykonania
Znane są trzy metody wykonywania wykopów: czołowa (a) , warstwowa (c) i boczna . Strzałki na rysunku wskazują kierunek postępu robót.. czytaj dalej
Wzmacnianie nasypów drogowych
Historia budownictwa łączy się nierozerwalnie z fundamentowaniem na słabonośnych podłożach oraz modyfikacją właściwości tych gruntów. W poszukiwaniu coraz skuteczniejszych i ekonomiczniejszych.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.