Każda zmiana naprężenia w ośrodku gruntowym wywołuje zmianę jego porowatości. W przypadku mało ściśliwych zagęszczonych piasków można nie brać pod uwagę zmian porowatości wskutek zmiany nacisków, gdyż odkształcenia są małe. Jednak w bardzo ściśliwych gruntach, np. miękkich iłach, namułach, torfach itp. zmiany naprężeń wywołują duże odkształcenia podłoża.

Rys. 1. Nasyp posadowiony na podłożu ściśliwym

W gruntach ściśliwych i podmokłych pory gruntowe zazwyczaj są całkowicie wypełnione wodą i każda zmiana naprężeń wywołuje zmianę zawartości wody.

Rys.2. Przejęcie naprężeń przez wodę gruntową

 

Rys.3 . Ciśnienie wody porowej

Proces równoczesnego zmniejszania się zawartości wody i objętości porów w gruncie po zaistnieniu przyrostu naprężeń nazywa się konsolidacją gruntów. Odwrotn Pozostało jeszcze 90% tekstu