Dane : 

W podłożu zalega średniorozłożony torf w warstwie o miąższości 5,0 m i gytia. Zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się  na powierzchni terenu.

Rys.1. Schemat etapów wznoszenia nasypu. [1]

 

 Dla torfu laboratoryjnie wyznaczono :

- wytrzymałość  ( oznaczona sondą krzyżakową ) τtmax = 18 kPa, - edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej ( w zakresie 0 ÷ 50 kPa ) M0 = 250 kPa, - metodą LCPC oznaczono ( w badaniach w aparacie trójosiowym ) k Pozostało jeszcze 90% tekstu