Geotkaniny – materiały wytwarzane techniką tkacką z dwóch lub większej ilości przędz, włókien ciągłych, taśm i układu taśm przeplatanych pod kątem prostym do zastosowań w budownictwie ziemnym, hydrotechnicznym, drogownictwie, kolejnictwie itd. Geotkaniny są jedynym materiałem mogącym pełnić wszystkie funkcje jednocześnie, tj. wzmacniającą, separującą, drenującą i filtracyjną (Rys. 1). Ze względu na bardzo wysokie wytrzymałości na rozciąganie są nie zastąpione przy wzmacnianiu podłoży gruntowych dróg, linii kolejowych, wysokich nasypów lub wałów ppow. Ich wytrzymałość na ze Pozostało jeszcze 90% tekstu