Zasyp odciążający stosuje się wszędzie tam gdzie zależy na zmniejszeniu parcia czynnego, zwiększeniu wodoprzepuszczalności zasypki i uniknięciu potencjalnych odkształceń budowli w trakcie eksploatacji. Tego typu zasypy dotyczą wszelkiego rodzaju nabrzeży, przyczółków mostowych, wiaduktów, jak i stabilizacji zboczy wykonując wcinki boczne lub podłużne u podstawy. Zasyp odciążający powinien charakteryzować się parametrami wytrzymałościowymi – kątem tarcia wewnętrznego większym niż otaczający grunt. Do zasypów wykorzystuje się Pozostało jeszcze 90% tekstu