Kategoria: Odwodnienia i filtracja

Współczynniki wodoprzepuszczalności geosyntetyków i sposoby przeliczania jednostek
Bardzo często stajemy przed dylematem przeliczania jednostek współczynnika wodoprzepuszczalności geowłóknin i geotkanin. Niestety producenci geosyntetyków nie ułatwiają tego zadania, a wręcz podają swoje parametry w różnych jednostkach. czytaj dalej
Odwadnianie głębokich wykopów-wybrane przykłady obliczeniowe
Wykop jest to postać odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. Głębokie wykopy to nierozłączny element zarówno budownictwa komunikacyjnego.. czytaj dalej
Obliczenie wydatku wody z otworu dużego
Należy obliczyć wydatek wypływającej wody z dużego okrągłego otworu.. czytaj dalej
Ruch burzliwy
Ruch burzliwy występuje przy większych prędkościach przepływu.. czytaj dalej
Ruch laminarny
Ruch laminarny występuje przy małych prędkościach przepływu.. czytaj dalej
Kapilarność bierna
Kapilarnością bierną nazywa się maksymalną wysokość, na jakiej utrzymuje się woda wypełniająca całkowicie pory gruntu ponad poziomem swobodnego zwierciadła wody gruntowej.. czytaj dalej
Kapilarność czynna
Kapilarność czynna jest to maksymalna wysokość na jaką podniesie się woda w porach gruntu ponad poziom swobodnego zwierciadła.. czytaj dalej
Drenaż opaskowy
Drenaże opaskowe stosuje się w celu wyeliminowania negatywnego oddziaływania wód gruntowych jak i infiltrujących na podziemne części obiektów budowlanych.. czytaj dalej
Drenaże skarp
Skarpy wykopów budowlanych trwałych, czyli o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok dla dużych obiektów i z głębokimi fundamentami, powinny być poddane.. czytaj dalej
Działanie wody gruntowej
Ze względu na to, że woda gruntowa jest jedną z głównych przyczyn powstawania osuwisk w zboczach wymaga tym samym szczególnej uwagi, dokładnego rozpoznania.. czytaj dalej
Obliczenie wydatku wody z naczynia trójkomorowego
Obliczyć wydatek Q z naczynia trójkomorowego przedzielonego.. czytaj dalej
Studnie - ogólny podział klasyfikacyjny
Studnie, jako budowle techniczne, można podzielić.. czytaj dalej
Studnie - wahania stanu wody i jej zanikanie
Częściowy lub całkowity zanik wody w studniach.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Odwodnienia i filtracja
Systemy odwadniające - rowy
czytaj dalej
Studnie wiercone
Wiertnictwo ma zastosowanie w różnych dziedzinach.. czytaj dalej
Infiltracja
Jest to zjawisko wnikania - przesączania się wody w głąb ośrodka gruntowego. Prędkość infiltracji zależy od porowatości.. czytaj dalej
Współczynniki dławienia mi
Współczynniki dławienia ze względu na zmniejszoną prędkość przepływu.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.