Kategoria: Odwodnienia i filtracja

Kulminacja dolna i górna
Kulminacja dolna wyznacza zasięg działania studni.. czytaj dalej
Wskaźnik sufozyjności gruntów
Sufozją nazywane jest zjawisko przemieszczania się pod wpływem ruchu wody drobnych cząstek gruntu w porach jego szkieletu. Cząstki mogą być przesunięte do innego miejsca.. czytaj dalej
Filtry odwrotne
Filtry odwrotne są to warstwy gruntu o odpowiednio dobranym uziarnieniu zabezpieczające przed szkodliwymi odkształceniami filtracyjnymi.. czytaj dalej
Otwory przepustów pracujące pod ciśnieniem
Przy projektowaniu przepustów często przyjmuje się.. czytaj dalej
Syfon
Syfon jest to przewód zamknięty przeprowadzający ciecz.. czytaj dalej
Napór hydrodynamiczny
Napór (parcie) hydrodynamiczny jest to siła.. czytaj dalej
Obliczenie cofki
Do dokładnego obliczenia cofki służą odpowiednie wzory.. czytaj dalej
Zjawiska filtracji, przesiąków i sufozji
Z trzech rodzajów wody występującej w gruncie ( woda związana, kapilarna, gruntowa), to woda gruntowa ma najbardziej istotny wpływ na roboty fundamentowe obiektów budowlanych jak również.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.