Kategoria: Odwodnienia i filtracja

Najkorzystniejszy przekrój poprzeczny kanału
Pod względem hydraulicznym najkorzystniejszym przekrojem.. czytaj dalej
Nomogram do obliczania wydatku studni
Do szybkich i uproszczonych obliczeń wydatku studni przy dopływie.. czytaj dalej
Obliczenie powierzchni odwadnianej przez zbieracz
Obliczyć powierzchnię terenu odwadnianego przez zbieracz.. czytaj dalej
Pomiary wód gruntowych
Należy dokonać rozpoznania wód gruntowych wierceniami orurowanymi, by dostarczyć niezbędnych informacji związanych z występującymi warunkami wodnymi.. czytaj dalej
Woda błonkowata
Można ją krótko scharakteryzować – jako kilka warstw atomowych przywierających.. czytaj dalej
Woda gruntowa
Woda gruntowa to woda występująca w strefie saturacji, podlegająca przede wszystkim działaniu sił ciężkości. Woda gruntowa.. czytaj dalej
Przystawki - współczynniki dławienia, prędkości i wydatku
Przystawki są to krótkie rury przymocowane do otworów w ścianach.. czytaj dalej
Woda higroskopowa
Jest to rodzaj wody utrzymującej się w gruncie na skutek działania sił molekularnych cząstek gruntu ( adsorpcja ). Ten rodzaj wody.. czytaj dalej
Woda kapilarna
Jest to woda wypełniająca włoskowate przewody w gruncie – kapilary i podnosząca się ponad zw. wody podziemnej poprzez istnienie siły.. czytaj dalej
Zbiór wzorów i tablic z hydrauliki
Prezentowane wzory dotyczą zarówno obliczania średnich prędkości przepływu.. czytaj dalej
Wody juwenilne
Są to wody znajdujące się na dużych głębokościach pod powierzchnią ziemi. Do tych wód.. czytaj dalej
Wody reliktowe
Małe ilości wód podziemnych, głównie źródła wód leczniczych, są innego pochodzenia czytaj dalej
Obliczenie akumulacji wody przed przepustem okrągłym ciśnieniowym
Akumulacja wody w małych ciekach może znacznie zmniejszyć objętość przepływu.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.