Kryteria doboru materiałów, filtrujących obejmują sprawdzenie:

działania mechanicznego filtru (zatrzymywania cząstek),  odporności na kolmatację (zatykanie porów materiału),  działania hydraulicznego filtru (wystarczający przepływ).

Należy rozróżniać warunki proste i trudne.

Warunki proste: występują zwykle w drenażach i odwodnieniach z niedużym przepływem statycznym wody (z małymi, powolnymi zmianami gradientu), w gruntach wytwarzających naturalny filtr na styku z geosyntetykiem, a początkowe wypłukanie drobnych cząstek nie wpływa na działanie filtru. Warunki trudne: występują, w obwałowaniach dróg wodnych i narażonych na działanie falowania oraz w podtorzu kolejowym, poddanych dużym przepływom dynamicznym wody (z dużymi, szybkimi zmianami gradientu lub kierunku przepływu), w gruntach niestabilnych hydraulicznie (skłonnych do sufozji), nie zapewniających wytworzenia naturalnego filtru na styku z geosyntetykiem.

Ogólne wskazówki dotyczące wyboru geosyntetyków filtracyjnych zawiera tablica 1.

Pozostało jeszcze 90% tekstu