Kategoria: Odwodnienia i filtracja

Otwory przepustów pracujące pod ciśnieniem
Przy projektowaniu przepustów często przyjmuje się.. czytaj dalej
Syfon
Syfon jest to przewód zamknięty przeprowadzający ciecz.. czytaj dalej
Napór hydrodynamiczny
Napór (parcie) hydrodynamiczny jest to siła.. czytaj dalej
Obliczenie cofki
Do dokładnego obliczenia cofki służą odpowiednie wzory.. czytaj dalej
Zjawiska filtracji, przesiąków i sufozji
Z trzech rodzajów wody występującej w gruncie ( woda związana, kapilarna, gruntowa), to woda gruntowa ma najbardziej istotny wpływ na roboty fundamentowe obiektów budowlanych jak również.. czytaj dalej
Przyrodnicze podstawy odwodnienia użytków zielonych (wg Ostromęckiego).
Na terenach bagiennych, torfowych, przyrost retencji jest często spowodowany warunkami biologicznymi zlewni, a nie warunkami hydrologicznymi czy klimatycznymi. Wyjaśnienie przyczyn ΔR jest ważne, gdyż zabiegi melioracyjne powinny usuwać przede wszystkim przyczyny, a nie tylko skutki zabagnienia.. czytaj dalej
Odwadnianie nasypów i wykopów komunikacyjnych
Realizacja wykopowych robót ziemnych wiąże się między innymi z zabezpieczeniem wykopu przed napływem wód opadowych oraz gruntowych.. czytaj dalej
Obliczenie czasu opróżnienia zbiornika przy zaporze
Zagadnienie opróżniania tego typu zbiorników wiąże się z.. czytaj dalej
Obliczenie czasu wyrównania poziomów wody
Obliczyć czas potrzebny do całkowitego wyrównania poziomów.. czytaj dalej
Obliczenie wydatku otworu trapezowego
Obliczyć wydatek wypływającej wody z naczynia z otworem.. czytaj dalej
Projektowanie i zabezpieczanie skarp wykopów, nasypów i zboczy
Utrata stateczności skarp i zboczy, będąca przyczyną osuwania się mas ziemnych, następuje w wyniku przekroczenia wytrzymałości gruntu na ścinanie wzdłuż dowolnej powierzchni poślizgu.. czytaj dalej
Prędkość krytyczna cieczy
Na granicy ruchu regularnego i burzliwego stoi.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.