Zwana również defiltracją polega na oddawaniu wody wolnej przez skały całkowicie nasycone wodą. Jest to różnica pomiędzy wodochłonnością całkowitą, a maksymalną wodochłonnością molekularną.