Dobrym sposobem pomiaru wydajności studni Q jest skrzynia z przelewem Bazina. Jest to podobna metoda do pomiarów objętości przepływów w ciekach otwartych – strumieniach i rzekach, gdzie używa się deski lub specjalnej łaty o szerokości min. 2,0 m i mierzy wysokość słupa wody w odległości od krawędzi równej 3 ÷ 4 h. Przelew Bazina nastawiony jest na przepływy wody całą szerokością  skrzyni pomiarowej, a zatem do dużych wydatków i przy pomiarach typowych studni jest rzadko stosowany. Wydajność oblicza się wg wzoru :

gdzie :

Na poniższym rysunku pokazany jest przekrój skrzyni przelewowej z przelewem Bazina.


1- przegrody,  2- siatka wyrównująca strumień,  3-  skala pomiarowa, 4- krawędź przelewu z płaskownika,  5- przednia ściana skrzyni pomiarowej.

Typowe wymiary skrzyń stosowane w praktyce :

  • L = 3 ÷ 3,5 m,
  • H = 0,7 ÷ 2,0 m,
  • B = 0,3 ÷ 2,0 m,
  • p  = 0,5 ÷ 1,1 m,
  • h  = 0,2 ÷ 1,2 m.

a osiągane wydatki mieszczą się w granicach Q = 0,005 ÷ 5 [m3/s].

Literatura :
Przewłocki O.,Tkaczenko A.,Czarnocki K.: Studnie. Arkady 1966