Sufozją nazywane jest zjawisko przemieszczania się pod wpływem ruchu wody drobnych cząstek gruntu w porach jego szkieletu. Cząstki mogą być przesunięte do innego miejsca w  gruncie lub mogą być wyniesione poza jego obszar.

Rys. 1. Efekt sufozji u podstawy skarpy

W rezultacie sufozji powiększają się pory, wzrasta współczynnik filtracji i prędkość wody. Z kolei woda o większej prędkości może poruszać coraz większe ziarna gruntu i powodować dalszy rozwój procesu sufozji aż do utworzenia się kawern lub kanałów w gruncie. Zjawisko przybiera wtedy cechy przebicia hydraulicznego.

Fot.1. Krater z „gotującą” się zawiesiną gruntowo-wodną jako początek przebicia hydraulicznego

Sufozja występuje w gruntach sypkich, przede wszystkim różnoziarnistych. 

W gruntach spoistych sufozja nie występuje, co tłumaczy się małą wielkością porów, przez które nie mogą przecisnąć się oderwane od szkieletu agregaty (bryłki) cząstek ilastych.