Pomiar wydajności studni Q przy próbnych pompowaniach najczęściej przeprowadza się za pomocą skrzyń przelewowych z przelewem trójkątnym Tomsona. Przelew Tomsona ma kształt trójkąta równoramiennego o kącie 900 i stosuje się do mierzenia małych wydajności.

Wydajności oblicza się ze wzoru :

                                                                     

Literatura :

Przewłocki O.,Tkaczenko A.,Czarnocki K.: Studnie. Arkady 1966