Ściany oporowe według PN-83/B-03010 to budowle utrzymujące w stanie statecznym uskok naziomu gruntów rodzimych lub nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych, które można scharakteryzować parametrami geotechnicznymi ɣ, Ø, c, oraz E0  i v.
Wszelkiego rodzaju konstrukcje oporowe przeznaczone są do przejmowania i przekazywania w podłoże bocznego parcia gruntu.
Obecnie kierunkiem rozwoju konstrukcji oporowych jest dążenie do rozwiązań wymagających możliwie małego zużycia materiałów: drewna, stali i betonu poprzez:

  • dokładniejsze poznawanie i racjonalniejsze wykorzystywanie zjawisk występujących w gruncie, w szczególności parcia i odporu gruntu,
  • doskonalenie ukształtowania konstrukcji,
  • włączanie gruntu do współpracy z konstrukcjami przenoszącymi siły boczne,
  • stosowanie środków zmniejszających boczne parcie gruntu,
  • budowę ścian szczelinowych,
  • kotwy gruntowe i
  • stosowanie gruntu zbrojonego ze wszelkiego rodzaju okładzinami.

Rys. 1. Przykłady konstrukcji oporowych.

 

Fot. 1. Ściany oporowe z elementów prefabrykowanych

 

Fot.2. Ściana oporowa z bloczków betonowych w technologii SRW

 

Fot.3.  Żelbetowy mur oporowy

 

Fot.4. Żelbetowy mur oporowy z płyt prostokątnych