Estetyka poszczególnych systemów ścian z gruntu zbrojonego zależy od zastosowanego systemu licowania, który stanowi jedyną widoczną część gotowej budowli. Elementy licowania mogą mieć najróżniejsze faktury i barwy. Ponadto oblicowanie chroni zasypkę przed osuwaniem się i erozją, a w pewnych przypadkach stanowi również drogę odpływu wody. Tolerancja osiadania zależy od typu oblicowania. Do najważniejszych rodzajów należą:

Segmentowe prefabrykowane płyty betonowe mają grubość co najmniej 140 mm i mogą mieć kształt krzyża, kwadratu, prostokąta, rombu lub sześciokąta. Konieczne jest zbrojenie chroniące przez zmianami temperatury i rozciąganiem, zależy ono jednak od wielkości płyty.  Płyty stykające się ze Pozostało jeszcze 90% tekstu