Badanie uziarnienia (składu granulometrycznego) gruntu polega na określeniu zawartości  poszczególnych frakcji w pobranej próbce.

Ogólnie, szkielet gruntowy składa się z ziaren (d ≥ 0,063 mm) i cząstek  (d < 0,063 mm) różnej wielkości i kształtu.

Wprowadzone pojęcie średnic zastępczych podyktowane zostało faktem, że ziarna i cząstki nie mają prawidłowego kształtu geometrycznego. Ziarna i cząstki gruntów dzieli się według Pozostało jeszcze 90% tekstu