Torfy w warunkach naturalnych mają barwę brunatnoczarną. Oznaczanie makroskopowe gruntów organicznych nie różni się od czynności jakie się wykonuje podczas określania cech gruntów mineralnych. W przypadku torfów podaje się w opisie dodatkowo informacje o składnikach organicznych, z których jest złożony – np. drewno, trzciny, turzyce, mchy i porosty.
W trakcie tych czynności należy ustalić stopień rozłożenia torfów. Pomocne są tutaj dwie skale:

  • van Posta i
  • Wallgrena.

Tab.1. Skala van Posta

Wyróżnia się wśród torfów:

  • torfy słabo rozłożone    (stopień rozkładu torfu wg skali van Posta: H1 – H3), 
  • torfy średnio rozłożone (stopień rozkładu torfu wg skali van Posta: H4 – H6), 
  • torfy silnie rozłożone     (stopień rozkładu torfu wg skali van Posta: H7 – H10), 
  • torfy zamulone.

Tab. 2. Skala Wallgrena

Fot. 1. Próbka torfu na świdrze