Kategoria: Grunty i badania gruntów

Torfy
Zgodnie z normą PN-86/B-02480 wśród gruntów organicznych wyróżnia się torfy ( T ) - grunty powstałe z obumarłych i podlegających stopniowej karbonizacji części roślin.. czytaj dalej
Upłynnienie gruntu
Zapadanie się gruntu następuje w gruntach luźnych nawodnionych, w których występuje upłynnienie. Woda wypływająca wskutek zaciskania szkieletu może.. czytaj dalej
Ziarna płaskie
Ziarna płaskie (blaszkowate) to ziarna.. czytaj dalej
Grunty organiczne vs. zawartość części organicznych
Grunty organiczne są to grunty, w których zawartość substancji organicznej przekracza 2 %. Zaliczane są do gruntów typowo słabonośnych, czyli takich, które pod obciążeniem ulegają.. czytaj dalej
Less
Ciekawym i ważnym gospodarczo osadem jest less. Swoje powstanie zawdzięcza działalności wiatru. Są to osady typowo eoliczne. Less zbudowany jest z frakcji pylastych.. czytaj dalej
Namuły
Ogólny podział gruntów organicznych.. czytaj dalej
Drgania drogowe vs. nośność i stateczność konstrukcji
Przy wszelkiego typu analizach numerycznych stateczności i nośności  nie powinno się zapominać o wpływie drgań drogowych na nośność i stateczność konstrukcji... czytaj dalej
Erozja gruntów
Erozja gruntu na ogół nie towarzyszy robotom inżynieryjnym. Jednak jest faktem, że zdjęcie gruntu rodzimego naturalnego pokrycia, takiego jak humus lub wyższa szata roślinna drzewa.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.