Kategoria: Grunty i badania gruntów

Grunty organiczne vs. zawartość części organicznych
Grunty organiczne są to grunty, w których zawartość substancji organicznej przekracza 2 %. Zaliczane są do gruntów typowo słabonośnych, czyli takich, które pod obciążeniem ulegają.. czytaj dalej
Less
Ciekawym i ważnym gospodarczo osadem jest less. Swoje powstanie zawdzięcza działalności wiatru. Są to osady typowo eoliczne. Less zbudowany jest z frakcji pylastych.. czytaj dalej
Namuły
Ogólny podział gruntów organicznych.. czytaj dalej
Drgania drogowe vs. nośność i stateczność konstrukcji
Przy wszelkiego typu analizach numerycznych stateczności i nośności  nie powinno się zapominać o wpływie drgań drogowych na nośność i stateczność konstrukcji... czytaj dalej
Erozja gruntów
Erozja gruntu na ogół nie towarzyszy robotom inżynieryjnym. Jednak jest faktem, że zdjęcie gruntu rodzimego naturalnego pokrycia, takiego jak humus lub wyższa szata roślinna drzewa.. czytaj dalej
Płyta obciążana dynamicznie
Płyta obciążana dynamicznie jest przeznaczona do badania nośności nie związanych warstw nośnych jako alternatywa lub uzupełnienie badania przyrządem VSS (badanie statyczne)... czytaj dalej
Płyta VSS
Wybór metody badania zagęszczenia gruntów uwarunkowany jest przede wszystkim od rodzaju gruntu i w zależności od niego należy dobrać odpowiednią metodę badawczą. czytaj dalej
Prędkości propagacji fal w różnych gruntach
Zwierciadło wody gruntowej może powodować w określonych układach, zmiany cech propagacyjnych gruntu - czyli może ono zmienić masę gruntu w układ warstwowy.. czytaj dalej
Prędkości rozchodzenia się fal w różnych gruntach
Prędkości rozchodzenia się  fal podłużnych i poprzecznych w  różnych rodzajach gruntu  zestawiono w tablicy poniżej.. czytaj dalej
Przeszłość geologiczna a norma PN EN ISO 14688
Grunt jest materiałem bardzo niejednorodnym, a jego właściwości mają charakter losowy. W tym stanie rzeczy identyfikacja gruntu i określenie jego właściwości dla potrzeb projektowania czytaj dalej
Sejsmogramy drgań gruntu
Jest to utrwalony zapis fal sejsmicznych w postaci wykresu ciągłego. W ujęciu fizycznym falami są rozprzestrzeniające się w ośrodku materialnym lub polu, zaburzenia pewnej wielkości fizycznej charakteryzującej stan tego.. czytaj dalej
Bagna - rodzaje
Bagna to tereny podmokłe z porastającą roślinnością specyficzną dla tych warunków środowiska. Podłoże budowane jest przez obumierające części roślin i fauny z dalszym przekształcaniem masy.. czytaj dalej
Współczynniki absorbcji drgań w gruntach
Absorbcja drgań zależy przede wszystkim od rodzaju gruntów i powierzchni wywołującej drgania.. czytaj dalej
Wykonywanie i interpretacja badań gruntów
W normie PN-EN ISO 14688:2006 termin grunty spoiste zastąpiono terminem grunty drobnoziarniste. Nie używa się stopniujących terminów: konsystencja, stan gruntu tylko stosuje się jedno pojęcie.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.