Przy wszelkiego typu analizach numerycznych stateczności i nośności  nie powinno się zapominać o wpływie drgań drogowych na nośność i stateczność konstrukcji.

Problem szkodliwego wpływu wody na stateczność ziemnych budowli komunikacyjnych jest równoważny z problemami dynamicznej równowagi skarp tychże budowli. Tak jak to podkreślano wcześniej, jeżeli siły obciążające masę gruntu zmieniają się szybko powodując, że siły bezwładności osiągają znaczne wartości w porównaniu ze statycznymi, to należy stosować specjalne obliczenia do oceny odkształceń gruntu,

Tego rodzaju zagadnienia nabierają znaczenia szczególnie przy robotach palowych, fundamentowaniu maszyn rotacyjnych, zagęszczaniu wibracyjnym oraz co jest spektakularne – stateczność zboczy i skarp obciążony Pozostało jeszcze 90% tekstu