Kategoria: Grunty i badania gruntów

Porowatość vs wskaźnik porowatości
Zależność między porowatością (n) a wskaźnikiem porowatości (e).. czytaj dalej
Grunt budowlany
Jest to część skorupy ziemskiej współpracująca z obiektem .. czytaj dalej
Grunt nasypowy antropogeniczny
Gruntem nasypowym antropogenicznym nazywamy grunt budowlany powstały w wyniku działalności człowieka.. czytaj dalej
Grunt rodzimy
Jest to grunt budowlany powstały w wyniku procesów geologicznych.. czytaj dalej
Kwalifikacje w zakresie geologii
Zestawienie kategorii kwalifikacji w zawodzie geolog.. czytaj dalej
Nasyp budowlany
runt powstały wskutek kontrolowanego procesu technicznego.. czytaj dalej
Polimery vs. odporność na pH środowiska
Zasadnicze znaczenie ma tutaj wartość  pH środowiska gruntowego. W warunkach normalnych przy 4 < pH < 9 - grunty i wody gruntowe mogą być uznane.. czytaj dalej
Uziarnienie i różnoziarnistość gruntu
Skład ziarnowy mieszanki gruntowej i stąd wynikający wskaźnik różnoziarnistości U ma zasadniczy wpływ na zagęszczanie gruntów i jego maksymalny ciężar objętościowy szkieletu gruntowego.. czytaj dalej
Nasyp niekontrolowany
Grunt powstały w sposób niekontrolowany.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.