Gruntem nasypowym antropogenicznym nazywamy grunt budowlany powstały w wyniku działalności człowieka, np. w zwałowiskach, wysypiskach i innych budowlach ziemnych.