Kategoria: Grunty i badania gruntów

Wilgotność optymalna
Wilgotnością optymalną ( wopt) gruntu nazywamy taką wilgotność, przy której grunt daje się najbardziej zagęścić. Parametrem decydującym o jakości zagęszczenia gruntu jest w tym przypadku gęstość objętościowa.. czytaj dalej
Współczynniki wodoprzepuszczalności gruntów naturalnych
Woda gruntowa posiada ustabilizowane właściwości fizyczne. Prawo Darcy.. czytaj dalej
Próbnik rdzeniowy
Konstrukcja wszystkich tego rodzaju przyrządów polega na.. czytaj dalej
Frakcje gruntów nieskalistych
W uziarnieniu gruntów nieskalistych rozróżnia się pięć.. czytaj dalej
Stopień wilgotności
Stopień wilgotności gruntu jest to stosunek objętości wody zawartej.. czytaj dalej
Wysadziny
Wzrost objętości gruntu w procesie przemarzania uzewnętrznia się powstawaniem tzw. wysadzin, tj. podnoszenia powierzchni terenu czy.. czytaj dalej
Wskaźnik porowatości vs porowatość
Zależność między wskaźnikiem porowatości (e).. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.