Podział wynika z kryterium stopnia zagęszczenie ID zgodnie z normą PN-86/B-02480.