Kategoria: Grunty i badania gruntów

Wskaźnik porowatości
Wskaźnik porowatości gruntu e jest to stosunek objętości porów.. czytaj dalej
Trójkąt Fereta
Trójkąt Fereta jest trójkątem klasyfikacyjnym dla graficznego.. czytaj dalej
Wskaźnik różnoziarnistości gruntu i krzywizny uziarnienia
Określenie wskaźnika różnoziarnistości uziarnienia pozwala ocenić właściwości.. czytaj dalej
Wymiary sit wg różnych standardów
W tabeli zestawiono zestawy sit wg różnych standardów : BS, US i niemieckich.. czytaj dalej
Zagłębienie dna wykopu poniżej poziomu wody gruntowej przy bezpośrednim odwodnieniu
Orientacyjne zagłębienie dna wykopu poniżej poziomu wody gruntowej przy bezpośrednim odwodnieniu dla różnych gruntów podłoża.. czytaj dalej
Średnica zastępcza
Za pomocą analizy areometrycznej nie określa się rzeczywistych wymiarów cząstek.. czytaj dalej
Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża
Nadrzędnym celem wzmacniania podłoża jest dostosowanie jego parametrów do  wymogów eksploatacyjnych posadawianych obiektów. Wymogi dotyczące podłoży, np. obiektów komunikacyjnych.. czytaj dalej
Żwir
Żwir jest kruszywem naturalnym gruboziarnistym.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.