Orientacyjne zagłębienie dna wykopu poniżej zw.w.g. przy bezpośrednim odwodnieniu dla różnych gruntów podłoża podano w zestawieniu tabelarycznym.