Tab. 1. Prędkości przepływu dla różnych podłoży gruntowych